Coronavirus Haiti Update

Last Update: 12.7.2020 05:52:59 GMT

Total Deaths in Haiti

20

Today's Deaths in Haiti

+2

Today's Cases in Haiti

+39

Total Cases in Haiti

273

Total Recovered in Haiti

18

Total Critical in Haiti

0